Dagön, en serieblogg

Dagön, en serieblogg

Skapandeprocessen Steg 3

SerieskapandePosted by Fredrik Olsson 03 Mar, 2016 16:39:50
Storyboard
En Storyboard kan vara många olika saker, men för oss som skapar Dagön, är den en sorts helhetsskiss över kommande sidor och uppslag i albumet. Här följer ett exempel på hur en storyboard kan se ut i vår process:


Det vi ser här, är alltså en råskiss till hur det färdiga albumuppslaget kommer att se ut, en sorts kommunicerande kärl mellan två olika berättarformer; text och bild.

För att ta fram en storyboard har vi på sistone insett att vi behöver befinna oss i samma rum där vi i detalj kan dryfta allt det som måste dryftas i samband med att text tolkas om till bild. Att "snacka fram" våra storyboards har åtskilliga fördelar. Dels ökar bredden med avseende på infallsvinklar och perspektiv, väsentligt. Men att sitta i samma rum ger oss också möjligheten att verkligen finslipa oss fram till våra grundskisser, något som inte alls är lika lätt i chatt- eller mailform.

Plus att det är socialt! :)

Storyboarden ligger sedan till grund för nästa steg i skapandeprocessen: det egentliga skissandet. Stay tuned for more.  • Comments(0)//blogg.inhamn.se/#post7